שאלות ותשובות

פינוי בינוי הינו תהליך בו מתקשרים בעלי הדירות במתחם בעסקה עם חברה יזמית, בה ייהרסו הבניינים הישנים ובמקומם יבנה מתחם חדש. בתקופת ביצוע הפרויקט בעלי הדירות עוברים לגור מחוץ למתחם, במימון החברה היזמית, כאשר בתום תקופת הבניה חוזרים בעלי הדירות לדירותיהם החדשות במתחם. במתווה זה אין עלויות כספיות לבעלי הדירות והם אף נהנים מפטור מלא מתשלום מס שבח, מס רכישה והיטל השבחה.