top of page

הקוד האתי

מצוינות

החברה לפיתוח והתחדשות עירונית פועלת תוך רצון מתמיד להשתפר, ללמוד ולפעול בחתירה מאומצת למצוינות, תוך מתן דגש על עמידה ביעדים ושמירה על לוחות זמנים ריאליים. שאיפה מתמדת להצלחה במשימות, ביצוע מלוא הפעולות באחראיות ובמקצועיות, רצינות, אמינות ואחריות. החברה סבורה, כי יוזמה אישית, בדיקת עובדות באופן מעמיק , תחקור והצפת שאלות והסקת מסקנות, מקוריות, יצירתיות וגמישות מחשבתית, יביאו לביצוע המשימות ברמה הגבוהה ביותר.

Analyzing Graphs

הוגנות

החברה פועלת בשקיפות מלאה תוך הימנעות מניגוד עניינים ותוך מתן דגש על יושרה והגינות אישית ומקצועית.

old couple

אנושיות

החברה פועלת בסביבה אנושית מגוונת ומרתקת ולפיכך רואה ביחסים הבין אישיים חלק מרכזי מהווייתה. החברה מקפידה על מתן מענה אמין ואנושי ללקוחותיה, דוגלת באנושיות חברתיות ובתקשורת בין אישית המפתחת יחסי אנוש בינה לבין לקוחותיה. החברה פועלת על בסיס ערכים של נדיבות נתינה, שיתוף, רעות, תוך הקפדה על שירות אדיב, מחייך ומנומס.

Smiling Businessman

פרט וקהילה

פעילות החברה משלבת בין הפרט לבין הקהילה. החברה דוגלת בעזרה הדדית והתגייסות הן בתוך החברה והן לפעילות מחוץ לחברה למען הקהילה. החברה מחויבת לנדיבות, נתינה שיתוף ורואה בתרומה לקהילה חלק בלתי נפרד מפעילותה.

Community Gardening
bottom of page